Home Project Money Smart (PIDM)
Project Money Smart (PIDM) PDF Print E-mail
Wednesday, 13 July 2011 22:41

Objektif utama Projek PIDM MoneySmart adalah untuk meningkatkan kesedaran dan celik kewangan di kalangan para pelajar dan pendidik. Projek ini menggalakkan para pelajar untuk belajar dengan cara yang seronok, dan pada masa yang sama, memberi peluang kepada mereka untuk memenangi ganjaran menarik sebagai insentif pembelajaran.

Kumpulan sasaran:
Pelajar sekolah menengah
Pelajar institut pengajian tinggi    

Tajuk:

Penggunaan pengetahuan dan kemahiran yang berbeza dalam pengurusan dan perancangan kewangan dalam pelbagai peringkat kehidupan:

Peringkat 1 - Pelanjutan pelajaran
Peringkat 2 – Pekerjaan dan kerjaya
Peringkat 3 - Perkahwinan
Peringkat 4 - Keibubapaan
Peringkat 5 – Persaraan

Kawasan :

Seluruh Malaysia

Bahan-bahan:

  1. Permainan dalam talian
  2. Jerayawara
  3. Buku komik
  4. Permainan papan

Jangka Masa:
2010 – sekarang     

Pautan:
http://www.pidm.gov.my/About-PIDM/Education-Programme.aspx?lang=ms-MY

Last Updated on Wednesday, 14 September 2011 22:55