Home Pelaburan Masa Yang Sesuai Untuk Membuat Pelaburan
Masa Yang Sesuai Untuk Membuat Pelaburan PDF Print E-mail
Thursday, 21 July 2011 22:05

Lazimnya pelabur yang bijak menyimpan wang yang secukupnya untuk keperluan kecemasan dan selebihnya dilaburkan untuk memaksimumkan pulangan. Untuk menentukan pelaburan mana yang sesuai dengan anda, anda perlu menilai jumlah wang yang mampu anda laburkan berdasarkan keadaan semasa kehidupan anda.

Pilih Pelaburan yang Betul

 • Matlamat dan keperluan anda - Pelaburan anda bergantung kepada matlamat anda, sama ada untuk membeli rumah, menyediakan pembiayaan untuk pendidikan anak anda atau keperluan anuiti persaraan?  
 • Umur anda ketika melabur - Ini akan menentukan berapa banyak risiko yang anda boleh ambil. Contohnya, jika anda masih muda, anda boleh membuat pelaburan yang secara relatifnya lebih berisiko tinggi
 • Pendapatan anda ketika melabur - Jika anda berpendapatan lebih tinggi, maka anda akan mempunyai wang yang lebih untuk dilaburkan.Tahap kekayaan juga mempengaruhi jenis pelaburan yang anda boleh lakukan
 • Pekerjaan anda - Contohnya, jika terdapat pelan persaraan dalam pekerjaan anda, maka anda mungkin tidak perlu pelan persaraan lain.
 • Aset anda - Jenis aset yang anda milik memberi kesan terhadap tahap risiko yang anda hadapi. Simpanan dan deposit tetap mempunyai risiko yang paling minimum dan bon serta ekuiti mempunyai risiko yang lebih tinggi.
 • Jangka masa - Bilakah anda mahu menjual aset anda? Anda perlu memastikan tempoh matang aset yang anda pilih.
 • Kecairan - Keperluan anda terhadap wang di masa hadapan. Sekiranya anda perlu menggunakan wang dalam masa 2-3 bulan terdekat, anda mungkin perlu menyimpan wang anda di dalam deposit bank yang lebih mudah dicairkan berbanding bon dan unit amanah.
 • Kesediaan menghadapi risiko - Nilai toleransi anda terhadap risiko. Sejauh mana anda boleh menghadapi ketidaktentuan pasaran?

Strategi Peringkat Hidup 

Strategi peringkat hidup merupakan strategi yang lazim digunakan dalam perancangan kewangan untuk pelaburan. Pendekatan ini adalah berdasarkan kepada tempoh tertentu yang dilalui pelabur dalam hidupnya. Jadual di bawah memperjelaskan strategi berbeza yang boleh dilaksanakan seorang pelabur pada peringkat berbeza dalam hidupnya

Tahun-tahun Awal

(Sehingga awal 30-an)

Tahun-tahun Pertengahan

(30-an hingga akhir 40-an)

Menjelang Persaraan

(lewat 40an sehingga persaraan)

Setelah Persaraan

(60+)

Matlamat anda

Tahap permulaan

Mengumpul dan melabur

Kukuhkan untuk masa hadapan

Pendapatan dan jaminan sara hidup

Peringkat jangka hayat pelaburan anda

Mengumpulkan dana kecemasan

Mula melabur

Tentukan matlamat kewangan jangka pendek

Menambah simpanan

Menetapkan strategi simpanan yang mantap

Memberi perhatian kepada matlamat kewangan jangka pendek, sederhana panjang.

Memaksimumkan pelaburan

Matlamat cenderung untuk beralih kepada jangka sederhana

Melabur untuk menjana pulangan yang cukup untuk perbelanjaan hidup

Memberi perhatian kepada matlamat jangka pendek dan sederhana

Pertimbangan anda

Bila dan bagaimana untuk mula menyimpan

Simpanan perlu cair untuk memenuhi keperluan jangka pendek

Komitmen keluarga (gadai janji, perbelanjaan pendidikan anak-anak)

Mengurus pelaburan

Merancang untuk persaraan

Mengurus pelaburan yang ada untuk mendapatkan pulangan maksimum

Mempunyai pendapatan mencukupi untuk persaraan

Pulangan terhadap pelaburan yang cukup untuk mengekalkan standard kehidupan seperti sebelum persaraan.

Strategi pelaburan anda

Membentuk perancangan

Mula melabur secara tetap untuk keperluan jangka pendek dan persaraan

Pelaburan

Mempelbagaikan pelaburan

Bahagian yang lebih besar untuk pelaburan pertumbuhan

Memastikan kepelbagaian tetapi menilai semula pengagihan aset dengan mengurangkan peratusan pelaburan berisiko tinggi

Terus melabur tetapi mengubah gabungan pengagihan aset kepada aset yang lebih konservatif

 

Lindungi Pelaburan Anda
Sekiranya anda ingin membuat sebarang pelaburan, perkara utama yang perlu anda lakukan ialah benar memahami sepenuhnya tentang pelaburan yang akan dibuat serta risiko yang terlibat, dan apabila anda berurusan dengan penasihat kewangan, pastikan mereka benar berkelayakan serta berpengalaman dan tidak terlibat dengan sebarang penipuan kewangan. Jangan terburu-buru dalam membuat sebarang keputusan dan pilihan berkaitan pelaburan tanpa perancangan yang teliti terlebih dahulu.
Berikut ialah amalan yang boleh anda gunapakai untuk membantu anda dalam mengurangkan risiko yang dihadapi:   

 • Jangan meminjam untuk melabur
 • Jangan melabur hanya untuk mendapatkan pulangan yang tinggi dan cepat (contohnya skim cepat kaya)
 • Jangan melabur dalam pelaburan berisiko tinggi kecuali anda sudah bersedia Jangan melabur berdasarkan 'hot tips' dan khabar angin
 • Dapatkan maklumat daripada sumber yang dipercayai, seperti laporan syarikat, media, kursus dan seminar

Sumber : bankinginfo